Leon van den Broeke

Leon van de Broeke is universitair hoofddocent aan de VU Amsterdam en de TU Kampen.

Books by this author

Vast en vluchtig

|Klaas Willem de Jong|Leon van den Broeke (red.)
Series: Deddens Kerkrecht Serie / Deddens Church Polity Series |Volume: 5
ISBN: 9789492701336 | ISSN: 2590-0404
Pages: 282
Genre: |Church Polity
450 jaar Synode van Emden De besluiten van de Synode van Emden (1571) hebben onmiskenbaar een stevig stempel gedrukt op het beginnend gereformeerde...
€ 45.-

A Collegial Bishop Revisited

|Leon van den Broeke|Allan J. Janssen (ed.)
Series: Deddens Kerkrecht Serie / Deddens Church Polity Series |Volume: 4
ISBN: 9789492701145 | ISSN: 2590-0404
Pages: 148
Genre: |Church Polity
Classis and Presbytery at Issue Wherever there are Reformed and Presbyterian denominations in the world,there are classes and presbyteries. The authors in this...
€ 29,99

De collectioneur

|Leon van den Broeke (red.)
Series: Deddens Kerkrecht Serie / Deddens Church Polity Series |Volume: 1
ISBN: 9789492701039 | ISSN: 2590-0404
Pages: 456
Genre: |Church Polity
Detmer Deddens (1923-2009) was predikant van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Na eerder gepasseerd te zijn, werd hij in 1979 hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht. Hoewel zijn...
€ 87,50

Geest of recht

|Leon van den Broeke|Hans Schaeffer (red.)
Series: Deddens Kerkrecht Serie / Deddens Church Polity Series |Volume: 3
ISBN: 9789492701046 | ISSN: 2590-0404
Pages: 148
Genre: |Church Polity
KERKRECHT TUSSEN IDEAAL EN WERKELIJKHEID ‘Het Kerkrecht is met het wezen van de Kerk in strijd.’ Deze robuuste en legendarische stelling poneerde de Duitse...
€ 39,90