Vast en vluchtig

Klaas Willem de Jong , Leon van den Broeke (red.)
ISBN: 9789492701336 | ISSN: 2590-0404
Pages: 282
Genre: Church Polity
€ 45.-

450 jaar Synode van Emden

De besluiten van de Synode van Emden (1571) hebben onmiskenbaar een stevig stempel gedrukt op het beginnend gereformeerde kerkelijk leven in de Noordelijke Nederlanden. In de kerkorde van Dordrecht 1618-1619 vindt de receptie een voorlopig eindpunt. Tegelijk is de bedoeling van een aantal besluiten van de Synode van Emden niet anders dan tijdelijk, vluchtig geweest.
De artikelen in deze bundel laten zien, hoe bepaalde thema’s die in Emden aan de orde waren, zich verder hebben ontwikkeld. Inhoud en vorm hebben zich in een voortdurend veranderende context vernieuwd.

Aan deze bundel werkten mee:Tineke Boele-Noort, Pieter van den Boogaard, Leon van den Broeke, Willem op ’t Hof, Klaas-Willem de Jong, Jan van de Kamp, Pieter Pel, Wim de Ruyter, Hans Schaeffer en Jan Dirk Wassenaar.