De collectioneur

Leon van den Broeke (red.)
ISBN: 9789492701039 | ISSN: 2590-0404
Pages: 456
Genre: Church Polity
€ 87,50

Detmer Deddens (1923-2009) was predikant van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Na eerder gepasseerd te zijn, werd hij in 1979 hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht. Hoewel zijn kennis zeer groot was en hij ten behoeve van zijn studie een zeer grote boekenverzameling bijeenbracht, publiceerde hij relatief weinig, mede vanwege zijn perfectionisme. Zijn kerkrechtelijke nalatenschap wordt nu alsnog overeenkomstig zijn wens gepubliceerd. Opgenomen zijn onder andere zijn inaugurele rede en zijn rectorale rede.

De kerkrechtelijke nalatenschap van Detmer Deddens wordt bezorgd door dr. Leon van den Broeke, universitair hoofddocent kerkrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Theologische Universiteit te Kampen. Hij schreef ter inleiding ook een biografi e van prof. D. Deddens.