Geest of recht

Leon van den Broeke , Hans Schaeffer (red.)
ISBN: 9789492701046 | ISSN: 2590-0404
Pages: 148
Genre: Church Polity
€ 39,90

KERKRECHT TUSSEN IDEAAL EN WERKELIJKHEID

‘Het Kerkrecht is met het wezen van de Kerk in strijd.’ Deze robuuste en legendarische stelling poneerde de Duitse (kerk)jurist Rudolph Sohm (1841-1917). ‘Het wezen van de Kerk is geestelijk, het wezen van het Recht is wereldlijk’, aldus Sohm. Dit gedachtegoed is springlevend. De Geest en het recht: verdragen die elkaar wel? Is er niet de neiging in kerk en theologie om ruimte aan de Geest te geven ten koste van het recht en bij recht te denken aan beperkingen en onmogelijkheden die een kerk als instituut oplegt en daarmee allerlei initiatieven voor geloofsgroei blokkeert? De vraag is niet nieuw en bestaat al even lang als de kerk. In een zestal bijdragen wordt de vaak moeizame relatie tussen Geest en recht van verschillende kanten belicht.