R.W. de Koeijer

Dr. R.W. de Koeijer (1965) is predikant en publiceerde over het puritanisme: Geestelijke strijd bij de puriteinen. Een spiritualiteithistorisch onderzoek naar Engelse puriteinse geschriften in de periode 1587-1684 (2010) en Een donkere wolk die voorbijgaat. Engelse puriteinen over geestelijk lijden (2014).

Books by this author