Marten Micron (1522/23-1559) – Minor Prophet

|H.T. Wendt
Series: Nederlandse Kerkhistorische Reeks |Volume: 8
ISBN: 97894921541 | ISSN: 2666-1373
Pages: 435
Genre: |Church History|Dutch Church History|English Church History
Marten Micron (ca. 1500-1559), one of the pastors in the Dutch Church in London, thought about questions concerning visiting and belonging to the...
€ 49,99

The Call of Conscience

|Johan H. Hegeman
Series: Studies in the History of Church and Theology |Volume: 6
ISBN: 9789492701527 | ISSN: 2543-0777
Pages: 566
Genre: |Dutch Church History
Recalling Protestant missionary work among Jews and assistance to Jewish refugees before the war, Dr. Hegeman dissects the various positions taken by the...
€ 60,-

Concentratie op de passie

|R.W. de Koeijer
Series: Nederlandse Kerkhistorische Reeks |Volume: 7
ISBN: 9789492701503 | ISSN: 2666-1373
Pages: 406
Genre: |Dutch Church History
Dit onderzoek bespreekt enkele eeuwen westerse concentratie op Christus’ lijden en sterven. Aan de orde komen verschillende visies op de betekenis van de...
€ 39,99

Guy de Brès on the Lord’s Supper as the Focus of his Ministry and Theology

|Byunghoon Kang
Series: Nederlandse Kerkhistorische Reeks |Volume: 6
ISBN: 9789492701480 | ISSN: 2666-1373
Pages: 272
Genre: |Church History|Dutch Church History|Reformed Church History
Guy de Bres (ca.1522-1567) was an important figure in the Dutch Reformation. He was the author of the Belgic Confession, which is still...
€ 39,99

In het voetspoor van Lampe

|Gert Leurdijk
Series: Nederlandse Kerkhistorische Reeks |Volume: 3
ISBN: 9789492701312 | ISSN: 2666-1373
Pages: 402
Genre: |Dutch Church History
Gereformeerde piëtisten tussen Bremen en de Republiek in de eerste helft van de achttiende eeuw. Een onderzoek naar de invloed van het Bremer...
€ 49,99

Gereformeerde getijden

|Herman Speelman|Daniël Timmerman|Jaco van der Knijff
Series: Nederlandse Kerkhistorische Reeks |Volume: 4
ISBN: 9789492701169 | ISSN: 2666-1373
Pages: 333
Genre: |Dutch Church History|Reformed Church History
Een zoektocht naar het begin van het gereformeerde levensritme De gereformeerde verwerking van het middeleeuwse getijdengebed. Dit werd niet afgeschaft, maar hervormd en...
€ 39,99

De doorstart van de gereformeerde kerk

|Erik A. de Boer
Series: Nederlandse Kerkhistorische Reeks |Volume: 2
ISBN: 9789492701107 | ISSN: 26661373
Pages: 300
Genre: |Dutch Church History
Kerckboek Campen en correspondentie (1617-1625) Deze uitgave is in hoofdzaak een transcriptie van het eerste bewaard gebleven notulenboek van de gereformeerde Kamper kerkenraad...
€ 29,99

De macht van de minderheid

|Erik A. de Boer
Series: Nederlandse Kerkhistorische Reeks |Volume: 1
ISBN: 9789492433305 | ISSN: 2666-1373
Pages: 361
Genre: |Dutch Church History
HET REMONSTRANTISME IN KAMPEN IN DE SPIEGEL VAN DE NATIONALE SYNODE TE DORDRECHT (1618-1619) De macht van de minderheid is het verhaal van...
€ 39,99

Comrie in context

|W.J. Op 't Hof
Series: Nederlandse Kerkhistorische Reeks
ISBN: forthcomming |
Genre: |Dutch Church History