De macht van de minderheid

Erik A. de Boer
Series: Nederlandse Kerkhistorische Reeks | Volume: 1
ISBN: 9789492433305 | ISSN: 2666-1373
Pages: 361
€ 39,99

HET REMONSTRANTISME IN KAMPEN IN DE SPIEGEL VAN DE NATIONALE SYNODE TE DORDRECHT (1618-1619)

De macht van de minderheid is het verhaal van vier predikanten en één schoolmeester in de stad Kampen, vier eeuwen geleden. Zij gaven leiding aan het kerkelijke leven en wisten zich gesteund door de overheid – zo lang als het duurde. Voor het voetlicht komen hun studiegang en loopbaan, vrouwen en kinderen, pamfl etten en brieven, ballingschap en terugkeer.

Aan het begin van de zeventiende eeuw werd in de Nederlanden gedebatteerd over goddelijke voorschikking en menselijke keuzes, over geloven en handelen, over leven en dood in het perspectief van de eeuwigheid. Veertig jaar na de reformatie stond de identiteit van de gereformeerde kerken in de Nederlanden op het spel. Dit boek kijkt naar het landelijk confl ict door het vergrootglas te richten op één stad. Hoe kwamen de lijnen in Kampen samen? Welke invloed oefende de stad op de dorpen uit? Een minderheid kwam tegen de leidinggevende predikanten in verzet en vormde een ‘kerk onder het kruis’. Toen er in 1618-1619 een nationale synode in Dordrecht bijeenkwam moesten de vier Kamper predikanten zich daar verantwoorden. Daar bleken zij in de minderheid. Uiteindelijk kwamen zij allen, ook de schoolmeester, letterlijk op straat te staan. Hoewel zij als collectief veroordeeld werden, vertelt dit boek hoe verschillend de uitkomst van hun omzwervingen werd.