De doorstart van de gereformeerde kerk

Erik A. de Boer
Series: Nederlandse Kerkhistorische Reeks | Volume: 2
ISBN: 9789492701107 | ISSN: 26661373
Pages: 300
€ 29,99

Kerckboek Campen en correspondentie (1617-1625)

Deze uitgave is in hoofdzaak een transcriptie van het eerste bewaard gebleven notulenboek van de gereformeerde Kamper kerkenraad over de jaren 1618-1624. Kampen neemt in de geschiedenis van de remonstrantse twisten een unieke plaats in. De publicatie van dit notulenboek en van relevante correspondentie, waaronder brieven van de voorzitter van de Dordtse synode Bogerman en van stadhouder Maurits, biedt inzicht in de kerkelijke processen en verhoudingen van die tijd.
Vanaf 1617 vroeg de gereformeerde ‘dolerende’ minderheid van de kerk te Kampen om hulp tegen de remonstrantse meerderheid. Steun van prins Maurits en de synode te Dordrecht gaven geleidelijk overwicht. De remonstranten moesten uit Kampen verdwijnen en met hen verdwenen de notulenboeken. De gereformeerden probeerden zoveel mogelijk kerkleden en predikanten terug te winnen.