Het voorbereidend werk

Bert Koopman
Series: Nederlandse Kerkhistorische Reeks | Volume: 5
ISBN: 9789492701466 | ISSN: 2666-1373
Pages: 699
€ 49,99

Een onderzoek naar de invloed van een Engels concept op de theologie in Nederland in de zeventiende eeuw

Op de Synode van Dordrecht (1618-1619) werd ontkend dat er voorbereidingen zijn tot de wedergeboorte. Maar onder de puriteinen was de leer van het voorbereidend werk (preparatory work) breed aanvaard. Mede door de vele vertalingen van puriteinse werken in het Nederlands werd deze leer ook in Nederland bekend.
Deze studie is een onderzoek naar de leer van het voorbereidend werk zoals dat door Engelse theologen geleerd werd, hoe het in Nederland terecht kwam, en hoe het doorwerkte in dogmatiek, prediking en praktische geschriften.