In het voetspoor van Lampe

Gert Leurdijk
Series: Nederlandse Kerkhistorische Reeks | Volume: 3
ISBN: 9789492701312 | ISSN: 2666-1373

Gereformeerde piëtisten tussen Bremen en de Republiek in de eerste helft van de achttiende eeuw.

Een onderzoek naar de invloed van het Bremer piëtisme zoals dat gestalte kreeg bij F.A. Lampe (1683-1729) en zijn volgelingen in Nederland.